NAIL TREATMENTS

Manicure                               $30                                   Acrylic Full Set                       $65         

Gel Manicure                        $42                                   Acrylic Fill                               $45

Polish Change on Nails      $25                                   Acrylic Nail Removal             $20

Nail Art                                   $2 & Up                           Nail Fix                                    $2 & Up

Pedicure                                $60                                 French Acrylic Full Set          $75                                    Polish Change on Toes       $30                                 French Acrylic Fill                  $50

 

 

 

Gel Polish Removal             $10                                  Hard Gel Nails                       $45